TRAINING 9
Training van: Ruud Verstraeten, De Rick Nico, Henricus Evers, Bart Freson, Sevenants Davy, Dominique Poffé
Doelstelling: Het verbeteren van de halflange passing en het driehoekspel.
Thema: Give & Go.
Basics: vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn
Tactics: infiltratie zonder bal : Give & Go.
Leeftijd: U12.
Aantal spelers: 12.
Materiaal: hoedjes/potjes, kegels, 1 groot doel, 2 kleine doeltjes, ballen.
Totale tijdsduur: 95 minuten.
Richtlijnen en coaching woorden:
1. Kaats Speel de bal meteen terug.
2. Verzorg Wees zorgvuldig in het spelen van de bal.
3. Controle Verzorg de balaanname.
4. In de loop Speel de bal in de loop van je medespeler.
5. Juiste voet Speel in op de juiste voet/verste voet.
6. Vraag Vraag de bal op de goeie voet.
7. 1-2 Speel, loop door en vraag meteen terug.
OPWARMING a Oefening 1

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Beschrijving:
Oefening 1 :
Spelers staan per 3.
A speelt in op B die teruglegt voor A die opkomt en meteen doorspeelt naar C.
A neemt na doorspelen meteen positie van B in en B gaat op positie van A staan.
Vervolgens speelt C de bal naar A aan de andere kant, A legt terug voor opkomende C en speelt door naar B.
A schuift naar plaats C en C neemt positie A in.
Dit doen we gedurende 5’.
Op het laatst opwarmingsoefeningen vervangen door sprint oefeningen.

Coaching:

Punt: 1, 2, 3 en 5.                

Tijdsduur:

10 minuten.
OPWARMING b Oefening 2

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Oefening 2 :
9 spelers blijven staan en 1 speler neemt plaats in doel.
Andere spelers gaan achter A1 aansluiten.
A speelt in op B, B kaatst terug, A loopt in en speelt door naar C.
C speelt in naar gedraaide B, B speelt kaatst terug naar inkomende C die vervolgens doorspeelt naar A2.
Idem als A,B,C1.
Wanneer C3 de bal heeft teruggekregen van B3 gaat deze afwerken.
Doorschuiven : A1>B1>C1>A2>B2…. C3 wordt ofwel keeper ofwel sluit deze opnieuw aan.
Optie : indien er te lang stilstand is of uitvoering te lang duurt alvorens gescoord wordt spelen we met 2 groepen van 3
Pasgever en kaatser wisselen van positie.                 

Coaching:

Punt: 1, 2, 3 en 5.
Leg voldoende uitleg momenten in.                

Tijdsduur:
10 minuten.
WEDSTRIJDVORM 1 K+2/3 in golven

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Golf stopt na doelpunt, bal buiten of 1’.
3 tal begint steeds met de bal en proberen een give & go uit te voeren om verdediger uit te schakelen en doelkans te creëren.
Als K+2 de bal verovert mogen zij scoren aan overzijde in kleine doeltjes.

Coaching:
Punt: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.                

Tijdsduur:
10 minuten.
TUSSENVORM 1 Combinatievorm

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Afmetingen terrein : 30x30m
Beschrijving:
Oefening eerst vanop rechts.
Verdediger zet positieve druk op balbezitter.
De verdediger komt op ter hoogte van de trainer, op het ogenblik dat de verdediger ter hoogte van trainer is doet de speler in balbezit een give & go met de flankspeler.
De flankspeler vraagt opnieuw de bal maar nu in zijn looplijn.
Speler met bal speelt de bal in de loop en kiest positie centraal voor doel.
De passieve verdediger reageerd en wordt actief verdediger.
Vanaf het moment dat de give & go start, vertrekken op links een 3de aanvaller en 2de verdediger.
De verdediger start met 3 meter achterstand.
Na enkele oefeningen wisselen spelers van plaats.
Na 7,5 min. zelfde oefening vanop links.

Coaching:
Punt: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.
Leg voldoende uitleg momenten in i.v.m. looplijnen aanvallers.                

Tijdsduur:
10 minuten.
WEDSTRIJDVORM 2 K+3/3

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Afmetingen terrein : 30x30m
Beschrijving:
A start de oefening. Hij leidt de bal, voert schaarbeweging uit.
B en C lopen zich vrij.
1 is teruglopende verdediger op A en vertrekt pas als A het veld ingelopen is.
A speelt de bal in op B of C en loopt onmiddellijk door, loopt zich vrij en vraagt opnieuw de bal.
A,B en C scoren in groot doel, 1,2 en 3 in één van de kleine doeltjes.
Als de bal buiten is of er wordt gescoord, dan komt er een nieuwe ploeg in het veld.
Aanvallers en verdedigers wisselen na 5’ van plaats.

Coaching:
Punt: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.                

Tijdsduur:
10 minuten.
TUSSENVORM 2 Afwerken langs 2 zijde’s

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Afmetingen terrein : 30x30m
Beschrijving :
Aan linkerzijde speelt 5 in op 11 die meteen aflegt voor 5 en diep gaat lopen.
5 speelt in de loop van dieplopende 11. 11 controleerd en zet voor op 9 die zo snel mogelijk afwerkt.
Passief verdediger kan opgesteld worden die druk zet op 11.
Aan rechterzijde speelt 2 idem als links maar 7 zet voor naar opkomende 10. (passief verdediger kan opgesteld worden om druk op 7 te zetten).
Tevens kan er extra passief verdediger geplaatst worden ter hoogte van 9 om druk te zetten op 9 en 10.

Coaching:
Punt: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7.                

Tijdsduur:
10 minuten.
WEDSTRIJDVORM 3 K+5/5+K

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Afmeting terrein : 30x50m
Beschrijving :
wedstrijd k+5/5+k vrij spel, met alle wedstrijd regels.                

Tijdsduur:
10 minuten.
COOLING DOWN Afwerken na één/twee

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Beschrijving:
Speler met bal speelt naar kaatser die meteen teruglegt op speler die na ontvangen meteen tracht te scoren.
Speler die getrapt heeft op doel neemt plaats kaatser in en de volgende begint…
Fun:
Wie scoort het meest?
Wie niet scoort 5x pompen.

Materiaal gezamenlijk opruimen.
Douchen.
Klik hieronder voor een download van deze training.               
©-ruud verstraeten-2021