TRAINING 16
Training van: Ruud Verstraeten.
Thema: Halflange passing en driehoekspel.
Basics: Korte en halflange passing.
Tactics: Driehoekspel (juiste onderlinge afstanden).
Leeftijd: U15.
Aantal spelers: 14 + 2K.
Materiaal: 8 pionnen, 1 loopladder, 2 kleine en 2 grote doelen, 10 hesjes.
Totale tijdsduur: 95 minuten.
Richtlijnen en coaching woorden:
1. LOOP VRIJ: Om steeds 2 afspeelmogelijkheden te hebben.
2. VOORACTIE: Om zich vrij te maken.
3. SPEEL: Vrijgelopen speler vraagt bal.
4. HOOFD RECHT: Overschouw de situatie.
5. COACH MEKAAR: Speel, draai open…
6. INGEDRAAIT STAAN: Zodat de bal in kan ingespeeld worden in juiste positie.
Organisatie en Opwarming Opwarming met loop en coördinatie oefeningen

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Veld afmeting: 3 vierkanten van 15 op 15 meter.

Beschrijving:
1.1 loslopen in de breedte van het veld.
1.2 Pas en trap-dribbel met opwarmings oefeningen
Oefening op 2 vierkanten van 15 op 15 meter.
2 groepen vertrekken gelijktijdig.
A speelt de bal in over de grond naar B, B legt terug op A, A speelt diagonaal in op C.
1.3 Dynamische stretchings oefeningen.
1.4 Sprint oefening op figuur.
Van B naar C’ door loopladder en sprint van ongeveer 8 meter.

Doorschuiven:
A naar B, B opwarmings oefeningen naar C’ van andere groep, C sluit al dribbelt aan bij A.

Coaching:
Punt 2,3 en 5.                

Tijdsduur:
20 minuten.
Wedstrijdvorm 1 Positiespel op 2 vierkanten.

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Veld afmeting: 3 vierkanten van 15 op 15 meter.

Beschrijving:
Men speelt 3 tegen 3 met kaatser en 4 tegen 4 met kaatser.
Vrij spel.
Er kan één punt worden gescoord wanneer en de kaatser aanspeelt. Voor het volgende punt moet men eerst terug de combinatie opzoeken, zodat direct terug naar de kaatser niet mag.
Variatie: max 3x balaanraking.


Doorschuiven:
Geregeld wisselen van vierkanten en kaatsers na, telkens 5 min.

Coaching:
Punt 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Leg voldoende recup momenten in.                

Tijdsduur:
10 minuten.
Tussenvorm 1 Pas en trap oefening 1

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Veld afmeting: 3 vierkanten van 15 op 15 meter.

Beschrijving:
Oefening 1
Oefening wordt gelijktijdig gespeeld op de twee buitenste vierkanten.
A speelt in op B die kaatst schuin terug speelt.
A loopt in en speelt de bal diagonaal door naar C die terug legt op B, B speelt diagonaal op D, deze dribbelt en sluit aan bij de andere groep E.
Oefening herbegint bij E.
Oefening 2: zie tussenvorm 2.

Doorschuiven:
A naar B, B naar C, C naar D, D dribbelen naar E, E naar …...

Coaching:
Punt 3, 4 en 6.                

Tijdsduur:
10 minuten.
Wedstrijdvorm 2 Partijspel met opdrachten

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Veld afmeting: 3 vierkanten van 15 op 15 meter + 2x 5 meter aan buitenzijde, 2 handbaldoelen.

Beschrijving:
14 veldspelers en 2 keepers.
Wedstrijd op 3 vierkanten van 15 op 15 meter, met 2 goals die 5 meter achter de laatste lijn van ieder vierkant worden geplaatst.
Rode en gele ploeg van 7 spelers + keeper tegen 7 spelers + keeper.
In eerste vierkant voor de keeper: 2 verdedigers, in middelste vierkant: 2 middenvelders en in derde vierkant: 3 aanvallers.

Spelregels:
Keeper heeft de bal, in de eerste 10 meter in de opbouw van ploeg geel mag geen aanvaller van rood komen, opbouw via middenvelders, deze worden steeds aangespeeld, als zij de bal kunnen doorspelen naar de aanvallers wordt het 3 tegen 2 in dit vierkant + de 10 meter, aanvallers mogen nu wel voor de keeper verschijnen en afwerken op goal.

Balaanraking:
Vrijspel behalve de 3 aanvallers: max 3x balaanraking. Als de bal over de zijlijnen is wordt de bal ingespeeld met de voet of met een dribbel.
Variante:
Doelpunt telt voor 2 punten, wanneer de bal wordt teruggespeeld van de aanvallers op de middenvelders, die met schot kunnen afwerken.                

Tijdsduur:
10 minuten.
Tussenvorm 2 Pas en trap oefening 2

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Beschrijving:
Oefening 2
Oefening wordt gelijktijdig gespeeld op de twee buitenste vierkanten.
E speelt in op F die kaatst schuin terug speelt.
E loopt in en speelt de bal diagonaal door naar G die terug legt op F, F speelt diagonaal op H, H terugleggen naar G, één/twee met H en H sluit al dribbelend aan bij A.
Oefening herbegint bij A.

Doorschuiven:
E naar F, F naar G, G naar H, H dribbelen naar A, A naar …...

Coaching:
Punt 3, 4 en 6.                

Tijdsduur:
10 minuten.
Wedstrijdvorm 3 K+7 vs. 7+K op omgekeerde doelen

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Veld afmeting: 15 x 55 meter, met 2 verplaatsbare doelen en 2 of 4 minidoelen.

Beschrijving:
Beide ploegen kunnen scoren in het midden op één groot doel en op de buitenzijde op één of twee minidoelen.
Op de tekening moet ploeg blauw/geel scoren op het doel van de rode keeper.
                
Variatie:
2 neutrale doelmannen, beide ploegen mogen scoren op de 2 doelen.
               
Opmerking:
Partijvorm is intensief en met meerdere spelers 2 minidoelen plaatsen.                

Tijdsduur:
10 minuten.
Tussenvorm 3 Pas en trap oefening 3 en 4

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Veld afmeting: 3 vierkanten 15 x 15 meter

Beschrijving:
Men kan kiezen tussen oefening 1 of 2, zie tekening.
Oefeningen worden gelijktijdig uitgevoerd door de twee groepen.
Oefening 1.
A speelt breed op B, B kaast schuin terug op A, en speelt vrijgelopen B aan, B legt naar het midden op middelste speler, deze controleert en draait open en geeft de pas diagonaal op vrijgelopen C, C geeft pas vooruit naar vrijgelopen D, D dribbelt met de bal naar andere groep.
Aansluiten: A naar B, B naar C, C naar D en D dribbel naar E, E naar ….., middelste speler blijft staan.
Oefening 2.
E speelt breed op F, F kaast schuin terug op E, en speelt vrijgelopen F aan, F legt naar het midden op middelste speler, deze controleert en draait open en geeft de pas op vrijgelopen F, F dribbelt op G en daar begint de oefening opnieuw. Op het laatst dribbel van H naar A.
Aansluiten: E naar F, F naar G, G naar H en H dribbel naar A, A naar ….., middelste speler blijft staan.

Coaching:
Punt: 1, 2, 3, 4, 5, en 6.                

Tijdsduur:
10 minuten.
Wedstrijdvorm 4 K+5 vs. 5+K

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Veld afmeting: 20 x 30 meter, met 2 verplaatsbare doelen.

Beschrijving:
Wedstrijd k+7/7+k.
Vrij spel, met alle wedstrijd regels.
                
Variante:
Er kan alleen gescoord worden wanneer iedereen op de helft van de tegenstander staat.
               
Coaching:
Punt: 1, 2, 3, 4, 5, en 6.                

Tijdsduur:
20 minuten.
Cooling Down Afwerken naar de goal na kaats

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Beschrijving:
Speler met bal speelt naar kaatser die meteen teruglegt op speler die na ontvangen meteen tracht te scoren.
Speler die getrapt heeft op doel neemt plaats kaatser in en de volgende begint…

Fun:

Wie scoort het meest? Wie niet scoort 5x pompen.
Materiaal gezamenlijk opruimen.
Douchen.
Klik hieronder voor een download van deze training.               
©-ruud verstraeten-2020