TRAINING 11
Training van: Ruud Verstraeten en De Rick Nico. 
Doelstelling: Verbeteren van collectieve pressing.
Thema: Negatieve pressing op de baldrager.
Basics: Zie richtlijnen.
Tactics: (TT-6) negatieve pressing op de baldrager.
Leeftijd: U11.
Aantal spelers: 9+1K.
Materiaal: 2 doelen, 2 stokken, gele, rode en  blauwe potjes, overgooiers, bal per speler. 
Totale tijdsduur: 90 minuten.
Richtlijnen en coaching woorden:
1. Snelheid                     Maak snelheid met de bal aan de voet.
2. Schijnbeweging          Durf schijnbeweging te maken om man voorbij te gaan.
3. Gebruik lichaam         Plaats je lichaam tussen de bal en tegenstander.
4. Druk                           Zet druk na balverlies.
5. In je rug                     Coaching door medespelers.

OPWARMING. Opwarming in 16 meter.

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Opwarming gebeurd binnen de grote backlijn. 2 vormen van ongeveer 7 minuten.

Beschrijving:

Oefening A: Blauwe spelers lopen willekeurig met de bal aan de voet en proberen het hun achtervolgende spelers (rood) zo moeilijk mogelijk te maken om te volgen.
Na 1 of 2 minuten wisselen van positie. Oefening B: Blauw start met de bal aan de voet.
Op signaal van trainer proberen ze de overkant te halen zonder aangetikt te worden door rood.

Coaching:

Richting veranderen, snelheid, schijnbeweging, gebruik lichaam.

Tijdsduur:

15 minuten.
WEDSTRIJDVORM 1 K+1 vs. 1+K

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Terrein 15 op 35m

Beschrijving:
Team rood en blauw elk naast een doel.
Van elk team een speler aan de overzijde naast de andere kant van het doel.
Rood begint met indribbelen, wanneer ze in de blauwe zone komen mag blauwe speler negatieve druk komen zetten.
Als rood scoort =1p, als blauw kan afnemen =1p, als blauw kan scoren = 1p extra.
Scoren mag vanaf de blauwe zone.
Bal buiten = golf gedaan.

Doorschuiven:
Speler van rood die aangevallen heeft neemt plaats aan overzijde achter wachtende rode speler.
Blauwe speler neemt bal en sluit achter groep blauw aan.
(zorg op positie blauw voor 2 spelers!).

Coaching:
1,2,3,4,5.

Tijdsduur:
15 minuten.
TUSSENVORM 1 Snelheid oefening.

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Zie tekening.

Beschrijving:
1 team met bal, 1 team zonder bal.
Blauwe speler loopt met bal in het vierkant waar hij de bal stil legt.
Rode speler loopt gelijktijdig in het vierkant en neemt de bal mee om te gaan scoren.
Blauwe speler loopt rond verste kegel om nadien te trachten een doelpunt van rood te beletten.
Wanneer rood scoort = 1 punt, bal veroveren = 2 punten.
Nadat blauw 3 keer aan de beurt is geweest wisselen.

Coaching:
1,2,3,4,5.
Stop-Helpmethode indien nodig i.f.v. thema!!!

Tijdsduur:
10 minuten.
WEDSTRIJDVORM 2 K+2 vs.3+K

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Zie tekening.

Beschrijving:
2 afgebakende zones.
A start met bal aan de voet en dribbelt in.
Van zodra hij aan het blauwe poortje komt mag hij proberen scoren.
B vertrekt meteen van zodra A aan het blauwe poortje komt.
Nadat A gescoord heeft of geprobeerd heeft gaat hij de achtervolging inzetten op B om hem het scoren te beletten.
Van zodra B aan het rode poortje is vertrekt nieuwe blauwe speler…enz.…

Doorschuiven:
A-B-C-A

Coaching:
1,2,3,4,5.
Leg voldoende uitleg momenten in i.v.m. looplijnen aanvallers.

Tijdsduur:
15 minuten.
TUSSENVORM 2 Duel om de bal

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Zie tekening.

Beschrijving:
2 afgebakende zones.
A start met bal aan de voet en dribbelt in.
Van zodra hij aan het blauwe poortje komt mag hij proberen scoren.
B vertrekt meteen van zodra A aan het blauwe poortje komt.
Nadat A gescoord heeft of geprobeerd heeft gaat hij de achtervolging inzetten op B om hem het scoren te beletten.
Van zodra B aan het rode poortje is vertrekt nieuwe blauwe speler…enz.…

Doorschuiven:
A-B-C-A

Coaching:
1,2,3,4,5.
Stop-Helpmethode indien nodig i.f.v. thema!!!

Tijdsduur:
10 minuten.
WEDSTRIJDVORM 3 K+4 vs. 4+K

Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere foto te zien.
Organisatie:
Zie tekening.

Beschrijving:
Vrije wedstrijdvorm 5vs5 met alle regels.

Coaching:
1,2,3,4,5.

Tijdsduur:
20 minuten.
COOLING DOWN Kegel penalty
Uitleg: zie hiernaast. Beschrijving:
Keeper of geen keeper in de goal.
2 kegels, ongeveer 60 cm van iedere doelpaal.
Wie kan de bal tussen de kegel en doelpaal plaatsen = 3 punten en met keeper in doel, bij een doelpunt naast de kegels = 1 punt.

Fun:

Wie scoort het meest? Wie niet scoort 5x pompen.
Materiaal gezamenlijk opruimen.
Douchen.

Tijdsduur:
5 minuten.
Klik hieronder voor een download van deze training.               
©-ruud verstraeten-2021