U9


Aanleren kap en draaibewegingen in vrije ruimte


Organisatie en uitvoering:


Iedere speler een bal.
Een medespeler opzoeken en een kapbeweging uitvoeren.
Een medespeler opzoeken en een schijnbeweging uitvoeren.
Een medespeler opzoeken en een dribbel rond speler uitvoeren.
Uitbreiding:
Helft van de spelers met overgooier, die speler beslist, bij het opzoeken van tegenstander, welke beweging wordt uitgevoerd.
Fysieke parameter:
2 x 3'.
1 minuut per dribbel beweging (laatste minuut gaat iedereen versnellen).
Na 3' overgooiers aan de helft van de spelers geven.
Spelers 2 gaan aan de andere kant van de kegel staan.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Aanleren passen en trappen


Organisatie en uitvoering:


Speler A speelt speler B in, speler B kaatst op de inkomende speler A, speler A speelt diep op speler C, speler C neemt de bal in de loop mee en sluit aan bij rood.
(Rood doet ondertussen precies hetzelfde, bij het punt waar speler A staat moeten altijd 2 of meer spelers staan)
Variatie:
Speler A speelt speler B in, speler B draait open, speler B speelt speler C in.
De rol van de trainer:
Opmerking maken t.a.v. het open draaien, kaatsen, traptechniek e.d.
Coaching:
Speler A geen stil liggende bal inspelen, speler A strak inspelen, speler B kaats naar binnen leggen, speler B links open draaien en rechts doorspelen (voor rood andersom), speler A strakke bal naar speler C, speler C de bal in de loop meenemen dus de eerste aanname vooruit.
Verdedigen:
Niet van toepassing.
Tijd: 15 minuten.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Het verbeteren van het dribbelen en passeren


Organisatie en uitvoering:


Doel: Het verbeteren van het dribbelen en passeren.
Organisatie:13 pylonen, in de vorm van 4 driehoekjes en 1 middenpylon, in elk geval 4 ballen waar de spelers mee dribbelen.
8 spelers per organisatie
Bij 12 spelers 3 per pylon, bij 16 spelers in 2 organisaties werken.
Inhoud: 4 spelers dribbelen tegelijk op de middelste pylon af en doen de ‘Zidane’ de spelers zonder bal bieden zich links van de voorste pylon aan, ze nemen de bal rechts langs die pylon mee en doen hetzelfde.
Methodiek: Werk langs beide kanten om tweebenigheid te stimuleren, wedstrijdelement om tempo te verhogen.
Variatie: In het midden een (dubbele) schaar en bij de driehoek een kaats
Coaching:
‘Bied je op het juiste moment aan om de bal te ontvangen.’
‘Sta zo dat je de bal meteen in de aanname langs de pylon mee kunt nemen.’
‘Gebruik je lichaam om de schijnbeweging extra kracht bij te zetten.’
'Zet de schijnbeweging in met je hele lichaam.'
‘Zet je actie bij de middelste pylon op tijd in om botsingen te voorkomen.’
Tijd: 15 minuten.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.