U9


Aanleren kap en draaibewegingen in vrije ruimte


Organisatie en uitvoering:


Iedere speler een bal.
Een medespeler opzoeken en een kapbeweging uitvoeren.
Een medespeler opzoeken en een schijnbeweging uitvoeren.
Een medespeler opzoeken en een dribbel rond speler uitvoeren.
Uitbreiding:
Helft van de spelers met overgooier, die speler beslist, bij het opzoeken van tegenstander, welke beweging wordt uitgevoerd.
Fysieke parameter:
2 x 3'.
1 minuut per dribbel beweging (laatste minuut gaat iedereen versnellen).
Na 3' overgooiers aan de helft van de spelers geven.
Spelers 2 gaan aan de andere kant van de kegel staan.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Aanleren passen en trappen


Organisatie en uitvoering:


Speler A speelt speler B in, speler B kaatst op de inkomende speler A, speler A speelt diep op speler C, speler C neemt de bal in de loop mee en sluit aan bij rood.
(Rood doet ondertussen precies hetzelfde, bij het punt waar speler A staat moeten altijd 2 of meer spelers staan)
Variatie:
Speler A speelt speler B in, speler B draait open, speler B speelt speler C in.
De rol van de trainer:
Opmerking maken t.a.v. het open draaien, kaatsen, traptechniek e.d.
Coaching:
Speler A geen stil liggende bal inspelen, speler A strak inspelen, speler B kaats naar binnen leggen, speler B links open draaien en rechts doorspelen (voor rood andersom), speler A strakke bal naar speler C, speler C de bal in de loop meenemen dus de eerste aanname vooruit.
Verdedigen:
Niet van toepassing.
Tijd: 15 minuten.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.