U15


Vrijlopen uit de rug van medespeler


Organisatie en uitvoering:


Werken in groepjes van 3 spelers.
• Meerdere groepjes van 3 staan aan de doellijn.
• Speler A (met bal) en speler B staan naast elkaar, C +/- 5m naast hem.
• Speler A dribbelt, speler C loopt in de dribbel richting.
• Speler B loopt achter A door en krijgt de bal in de loop.
• Speler B neemt de bal mee en ondertussen loopt speler C achter hem door, enzv…
• Elk 3 x uitvoeren op iedere positie maar na iedere uitvoering eventjes recupereren.Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Oefening in een 4-3-3 opstelling.


Organisatie en uitvoering:


Inoefenen direct spel.
Tijd: 15 minuten.
Verloop:
Zoals je op de afbeelding kan zien werken we langs 2 kanten.
Ongeveer de ruimte van de 16m tot de middenlijn.
Eerste speler speelt de bal diagonaal in, speler B draait door met de bal en speelt in op C die daarop een 1/2 doet met B. C speelt de bal diep op D. Deze sluit aan bij de andere groep.
Wanneer A voorbij de zone is vertrekt de andere groep.
Doorschuiven A-B-C-D.
Je kan ook speler D vervangen door een doelman.
Variante:
Een extra 1/2 bij speler D. Of speler B die op de pas van C doordraait en inspeelt op D. Enzoverder.
Laat de oefening ongeveer een 5-tal minuten draaien vooraleer een variante in te steken. Leg steeds de nadruk op het voorwaarts doordraaien van B.
Korte passing verzorgen en een korte versnelling na de pas op het einde van de oefening.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Snelheidsoefening, loop coördinatie en wenbaarheid.


Organisatie en uitvoering:


Onderhouden van de conditie.
Tijd: 15 minuten.
Uitleg oefening:
Beide spelers A vertrekken met duel schouder aan schouder tot tussen de paaltjes. (1).
Ze versnellen dan rond het potje en gaan rugwaarts naar de stok (2,3).
Achter de stok geweest, gaan ze zijwaarts over de horden (4).
Opnieuw gaan ze achter de stok en versnellen voorwaarts naar de verste stok (5).
Weer rugwaarts naar de andere stok (6) om vervolgens een bal ingespeeld te krijgen van B (7) waarop A afwerkt op doel (8).
Speler die het eerste afwerkt wint.
Bij de oudere leeftijden kan je de verliezer v.b. laten pompen of een extra opdracht uitvoeren. Bij jongere leeftijden tel je de punten op.
A gaat plaats innemen van B en B gaat naar A.
Variante:
Als variatie kan je de spelers B de bal laten opgooien zodat A de bal moet binnenkoppen in het doel.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Eén tijds combinatie


Organisatie en uitvoering:


Doel:
• Verbeteren van het spurt vermogen
• Verbeteren van het passen, trappen en aannemen
Organisatie:
• Afmetingen veld: 15 x 15 meter.
• 7 rode kegels.
• minimaal 5 spelers per organisatie.
• Voldoende ballen.
Inhoud:
In deze één tijds combinatie leren de spelers hoe ze nauwkeurige passen in de vrije ruimte kunnen spelen.
Zodra de spelers vertrouwd zijn met de oefening, moet de coach een hoog tempo eisen en spelers moeten elke pass altijd actief benaderen!
A begint oefening en past op B, B neemt de bal aan en gerichte balcontrole en passt naar C.
C passt terug op A, A opent op B en deze schuift de bal terug op D.
Variante:
Links en rechts inoefenen.
Veld afmetingen vergroten
Aansluiten:
A naar C, C naar B, B naar groep A.
Tijdsduur:
15 minuten.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.
Video: