U14


Driehoekspel


Organisatie en uitvoering:


Roepen van de 3de speler en direct aanspelen.
Tijd: 5-10 minuten.
Verloop:
• 8 spelers passen enkele keren vrij naar mekaar in een verlengd strafschopgebied (40m op 20m).
• Daarna speelt A de bal naar B, roept hij ook van de speler (=C) die moet aangespeeld worden.
• C biedt zich onmiddellijk aan en wordt door B ten laatste met het 2de contact aangespeeld, C speelt direct terug op A.
• A zoekt dan 2 andere spelers op om een nieuwe combinatie opzet.
• Na 5 tot 7 combinaties wisselt iemand met A.
Letten op:
• Driehoekscombinaties met 2 directe passen.
• Concentratie en opmerkzaamheid.
Variaties:
• 2 groepen van 8 spelers (met gekleurde overtrekjes) oefenen in dezelfde ruimte.
• Doel: hogere concentratie, overzicht en panoramische visie.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Pas en afwerkings oefening, alles in één tijd, op kleine goal.


Organisatie en uitvoering:


Inoefenen direct spel.
Tijd: 5-10 minuten.
Verloop:
Uitvoeren op een ruimte van 30m op 20m. Afstanden kunnen groter of kleiner naargelang je leeftijdsgroep.
Om de oefening en eerste pas goed te laten verlopen laten we C starten met rond de stok te lopen (1), waarop A dan de bal inspeelt (2) en C terug kaatst (3).
A doet gerichte balcontrole om dan richting de stok te leiden (4).
Aan de stok voert A een opgelegde beweging uit (5) om dan te versnellen met de bal (6) en in te spelen op vragende B (7).
B kaatst de bal terug (8) waarop A de bal in 1 tijd binnen trapt (9).
Na een aantal minuten doen we de oefening aan de andere kant.
Doorschuiven gaat van A-B-C-A.
Variante:
Wil je graag de één tijd compleet houden, dan kan je die dribbel actie eruit laten en A onmiddellijk (na de kaats van C) laten diep spelen richting B.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Tactische technische oefening: combinaties in de driehoek


Organisatie en uitvoering:


Duur en afmetingen oefening.
Tijdsduur: 5-10 minuten.
Veldafmetingen: 30 x 30 meter.

Verloop:
Oefening bestaat uit een buitenste vierkant en een binnen driehoek.
Laten we eens kijken naar het voorbeeld in de figuur: de volgorde begint met speler A, die speelt in op B, B gerichte bal aanname, speelt in op de richting van de spelers van de driehoek, die door middel van een combinatie en kaats direct de bal doorspelen naar de andere kant.
Specifiek dienen B, F en G steun geven aan het buitenste vierkant.
De oefening begint opnieuw als de bal in de hoek van het vierkant is gekomen.
In het voorbeeld stuurt B, de bal naar F (verste speler), maar hij had ook kunnen spelen op H, die kaatst met G.
De combinaties in de driehoek zijn een keuze van de spelers, het belangrijkste is om het principe te respecteren, dat is om te spelen in de driehoek, om uit te komen aan de andere kant, bij D, deze speelt in op C.C herbegint oefening.
Doorschuiven:
A naar B, B om het vierkant naar D, D naar C, C om het vierkant terug naar A. F, G en H blijven staan en worden voordurend gewisselt. Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.

Eén tijds combinatie met vooractie op vijfhoek


Organisatie en uitvoering:


Doel:
• Verbeteren van het passen, trappen en aannemen
Organisatie:
• Afmetingen veld: 15 x 15 meter.
• 7 gele hoedjes.
• minimaal 7 spelers per organisatie.
• Voldoende ballen.
Inhoud:
De volgende oefening is een uitstekende één tijds combinatie oefening voor 7 of meer spelers.
Zorg ervoor dat je spelers duidelijke en precieze passen spelen, dit zal het mogelijk maken om de snelheid van de oefening verder te verhogen. Natuurlijk hangt dit af van het vaardigheidsniveau van je spelers.
Spelers moeten niet worden "geplakt" aan de kegels, maar in plaats daarvan actieve aanpak van de bal (vooractie) en dan wordt de pas gespeeld.
A begint oefening en past op B, B neemt de bal aan en gerichte balcontrole en passt naar C.
C passt terug op D, D opent op E en deze passt de bal terug op F, F speelt G aan en hij herbegint de oefening.
Variante:
Links en rechts inoefenen.
Veld afmetingen groter maken.
Aansluiten:
A naar B, B naar C, C naar D, D naar F, F naar G.
Tijdsduur:
15 minuten.
Opwarming   Klik op de voetbal om een grotere tekening te zien.
Video: